PASKU

Neng Dalagang Baryu

Abatyo kong ayup masayang kakanta
Teterak luluksu king tawit ding sanga,
Yang sasaganan da amyam a marimla
Ing buri nang sabyan Pasku malapit na.

Malapit nang Pasku mabilug a yatu
Sasagana la ngan king beyta’ ning Niño
Parul a misabit myaliwa disenyu
Karing tuknangan ding makwalta’t kalulu.

Nung batyawan tamu ing kwentung miralan
Mibait ya’y Cristo ketang lilibangan
Kayabe ring tupa, ing kayang desayan
Ya mu itang are karelang kakanan.

Inya ding keraklan ing kutang da bakit
Kanitang palasyu e karin mibait?
Migdase king gintu ban kayang apakit
Yang bugtung nang anak ning Dios ibpang lawit.

Ngara ding magaral king banal a libru
Inya e mibait kanitang palasyu,
Ban keta pakit na keti babo yatu
E sukat magmatas king bie na ing tau.

Ing diwa ning Pasku nung makanyan pala
Kapag-pakumbaban ing ipayabut na?
O, Bakit ding tau king aldo maula
Miyaliwang luhu itang gagawan da?

Ing sasabyan da pa mibait ya’y Cristo
Uli ning lugud na ning Dios karing tau,
Kanita mayatbus salang mana tamu
Inya tinubud ne’ing anak na king yatu.

Nung pamikalugud, kapag-pakumbaban
Ing ipayabut na ning aldo kapaskuan,
Bat e ra agawa tau nang lelangan?
Keti babo yatu ban mako’ing kagulwan.

12-7-15

This entry was posted in PL Dalagang Baryu, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *