Tren SydneyMakatapilan besis na kayung mekasake tren a alang pasaheru, dapot e ne man makaparada mu kabud at makaluwal yang pamasada. Ing treng ini asaken ke king Sydney ketang mipapasyak ku karin, at atiempuan keng aku mung dili ing pasaheru keng bagun a ini.

Kalinis da reng luklukan at ala lang mantsa reng karelang “frames” ampong balut. Pati keng lande nang vinyl malinis munaman at alang pakakalat a dinat o balat pipanganan.

Makapasno sake kareng saken patse malinis la at e la magulu ampong pendinatan a itsura. Sana maski nukarin tamu munta anti kanini ing akit tamung kapaligiran bangkanita palagi tamung mayan a pakiramdam.

This entry was posted in Karen A'Richard. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *