Maestra

nang: Dolly Poylorenzo Gigante
(Dalagang Baryu)

kekayu yang lawan ing metung a MAESTRA
yang bayaning talaturu king iskuela,
king bista man mababa ing sueldo na,
matula nang gagampanan ing obra na,

dapot ustung misan kaya malilyari
potang king kamalian darapat la deti,
nung usuka’ nala balang e malili
yapa ing kamuan ding aliwang pengari

This entry was posted in PL Dalagang Baryu, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *