Mayap a Kayabakan


Kanyaman dang lawan deng sampaga ning Ginu. Nung etamu pane mamalagwa apansin tala at abau banglu anti ning planu ning Linalang.

Mayap a aldo pu.

This entry was posted in Pretty Lisa. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *