Mayap a Aldo BiyernisBabo da ring biga.
Makapagmulala ing lalang ning Ginu, pati na ing regalung kabiyasnan a peparam na king tau ban’ting-upayang abut na ing pekamatas nang karinan ning sikluban.

This entry was posted in Pretty Lisa. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *