Uli Ning Kekang Depatan


Lorung Malabit

Silaba 16 Sesura 8/8
Taladtad 12 Estropa 7
*
Ding aldo a meging bulan a meging banuang linabas
E ku no agyung bilangan, mamirapal lang linagpas
Ding bulung da ring tanaman a tunggal-tunggal melagas
King karelang pangadunut ing gabun ikua nang mitas
Ing buak kung misna katuling meimpis ne at kinupas
E ne ngeni anting uling, kakule na yamung balas
Balaku sa ing panaun tuki na lang miamas-amas
Ding aldo a pisulu ta at mabura nala bakas
Dapot kilub ning diwa ku ring pinandit a migwakas
Kasinglino do pa murin ning kasalungsungang oras
Ing maplas a sugat na ning lugud ta a merimalas
Manatili yang sagiwa king pusu kung makapaldas.

**
Anting napun la pa digpa ring mangayumu mung umậ
Karing pisngi ku at labing kapilan man e sinawậ
King pilatan da ring kawul, ding paninap tang tinangkậ
Larawa”no ning makuleng paintungulang masalậ
Ing sukad ning maging bale, pati ring anak a adwậ
Pinlanu tang alang takut at penalangin tang akwậ
King lalam na ning akasya e kata tugut sinumpậ
Alang ninuman kekata ing magtaksil kabang-kabậ
Uli ning dalise sinta dakal kekata merilyậ
Saksi la king pangaku na ning alang anggan a tulậ
Pauli da rening sangkan alang ninuman minulậ
A ing dala na ning bukas pawa ya ngan palang lugmậ.

***
Tutung ing palad ning tau misna ya king kapamirû
Misan ing kapagsubukan datang namung e mu balû
Nung kapilan ing kasal ta miras na pabula’na mû
Ding pengari mung malugud ing bie ra agnan meangû
Leko no kalma ning sakeng pupulaying masalusû
Bisa kata man o ali ing kasal ta e misundû
Bilang metung a pangane ikang asaan da namû
Ding ulila mung kapatad a gagaga’t manigapû
Dapot ing e ku piyadian ing disisyun mung abuû
a gulutan mu ku uling metung kung pakakalulû
Esawanan me’ing makualtang malapit namung gumupû
Para karing wali mu a kaluguran mung milalû.

****
Manibat king aldo ita ala nakung kabaldugan
Ala ne dit mang ulaga ing bieng kaku makatagan
Ania pati ing titiman lubus ku nang akalinguan
Linumud ku na king alak ing lungkut kung daramdaman 
Kabuklat na ning masala kanaku neng kakapkapan 
Ing boti a kasiping ku kaleldo man o kauran
Ustung akwa nang matiktik ning bayu kung kaluguran
Ding kalupang kalat-kalat kaku lang panialudusuran
At nung malasing na la ngan ding kanakung kainuman
Manintun ku pang aliwang tumpuk atin tatagayan
Uling nung e ku gagapang a sampa king pitutudturan
E naku apa ning tudtud a masakit pakirakpan.

*****
Kabang ika king lawe ku, neng akit da kang malagad
Ulatang e ka malungkut anggiang e ka man bubulad
Bista man ding pangarap ta ala metung man metupad
Tinggap muna atang lubus ing keka miras a palad
King alino na ning napun mekatakas na kang agad
Ing pinili mung kabilyan lultong buri mu at kapad
Uli ning makualta na ka’t king aldo e mabibilad
Lakuas kang melagu ngeni at ing puti mu sinilad
Masala ya ing lupa mu uling king luhu ka babad
At matatag no ngan bili ding liningap mung kapatad
King kekang kabilian ngeni ala naka pang ayawad
Ing yatu mu at ing kaku lubus nalang mibaligtad.

******
Ing biru ning kapalaran a miniagsag king dalan ta
E ke balung pikialungan, peburen kung sinira na
Birian kung tiki ning napun a e makapagbalik pa
Ing bie ku at pangatau, ing sablang atin ulaga
Kamalian ing pepakit kung ika ing eganagana
A nung ala ka siping ku, ala naku murin banua
Lakuas naku mung melati, lalu kung milako kuenta,
Uling inugse ku’ing sabla ban patutuanan ku keka
A nung e ka maging kaku, mate naku mu rin sana
Dapat sa ing kakung depat, migsikap ku at mibata
Ban nung mangat ku kabiayan karin ku na apamata
Maragul a kamalian ing likuan mu ku kakung sinta.

*******
Ngeni king kakung pagkeran ing mangaina kung katawan
A sinuku king abusu, manaya niang kamatayan
Balaku nung apakit kung ika itang meging sangkan
Sumisi ka’t maniad tawad king likuan mung kasumpanan
Migkamali kung mayumu mu rin ing kakung damdaman
Nung siran ku’ing paintungulan king lagiu ning kapalsintan
Uling ngeni ing inawa kabang kakung panagalan
E ya daratang kanaku ing kasuelu kung asaan
Potang ding adwa kung mata ipyak ku nong alang anggan
E ku na rin abalu nung kaku mu kung panamdaman
Ing masala namung lunto, itang e ke pesayangan
Ing kanakung kabud mung bie uli ning kekang depatan.


PL Rodel E. Gozum
18 Nobyembre 2012
Munoz, Quezon City

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *