Ing Bie Alang Kayangganan


Lorung Malabit
Silaba 16 Sesura 8/8
Taladtad 4 Estropa 6

*
Mipante tamu ngan bitis, buri tamu man o alî
Maluka at mayakayan, king gabun tamu ngan mulî
Ing kabud a bieng inandam, sukat ya mu rin isublî
Mapatlud ta ngan inawa, iti alang pasubalî.

**

Atin muna at mitawli, dapot magpiak ta ngan mata,
ban angga king kapilan man, e ta nala ibuklat pa.
Ing taung ibat king abu, king abu ya mu rin munta,
at angga nia ini karin, uling pigawa ya’ing banua.

***

Ing bie keti ya king sulip, iti iya ing katutuan
Ala tamung kaladua a, king katawan manuknangan
Ing kaduang bie gewa dia ring, tatakut king kamatayan,
uling e ra atanggap a, iyang sabla mapupus ngan.

****

Ala yang kayanti ing bie, pauli ning iya kabud,
ania dapat yamung dinan, kabaldugang makabukud.
E makagyung ing gawan mu, sumubu mu at matudtud
Sukat mung ding parang tau, dakayanan mulang lugud.

*****
Ing kaba o ing kuyad na, aliwa ing sukad ning bie
nung e ing mayap a dapat, karing kalupa ta’ng mabie.
Ing yatu tamung karinan, king oras a lakuan tane,
itang lugud tamung tenam, yamung dala tamung mate.

******
Anggiang alikabuk niamu, ing mortal tamung katawan,
nung tutulu ing lua da ring, tigkil ta kapilubluban,
ustung agaganaka ra, ing depat tamung kayapan
ita’t ala nang aliwa, ing bie alang kayangganan.

PL Rodel E Gozum
28 Nobiembre 2016
Munoz, Quezon City

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *