King bayu at kudradu kung banwa


Herman Pablo

Kortina ding awang matuling mitatak
King kakung sikluban mibalut king pisak
Mepulang tagimpan
king napung peninap
Sitsit ku king banua piping e makibat

Bayu ne ing banua nanu ing manaya
Kening kabilyan ku misalmak king dusa
Kaku mepanako terak ning ligaya
Dudurutang maskup king kudradung banua

Matuang banua meko
miras kapupusan
Kalame at ubi bisa kung apangan
Kesu at nilaga kakung peninasan
Dilpak kung lamesa maymut a tagimpan

‘Sumisi ku man at kumyak nang kumyak
Ala yang agawa ing sawi kung palad’

This entry was posted in Poeta Herman Pablo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *