Ing Dangalan Ning Dalaga

(Nang: Conrado R. Gwekoh)

Ding makatuki mumuna lang apat a estropa kareng labing-adua.

Samantalang tiu pa ing pungul qng atian
malugud nang indu quea nang pagnasan
wari’t ing cambang na
babai yang lual
mie ya sang timawa mipnung capurian
layun lapsu queta, cumit yang dangalan.

Nun ma-dalaga ne sidsad ya sa lagu
macanian mu naman majinjin ya’t mamu
mabiasang mirapat
matulang sumuyu
ampon maganaca, maca-adiang miacu
sequitan ning bie’t alisian nang tagcu.

Piluluguran sa queang panugali
at pitutulan de babai’t lalaqui
nu ya man sa maling
quea e-cawani
ing atu ding sabla, atung macapuri
manga labis queta ala sang masabi

Dit mang caumisan quea macamusing
qng bie nang pijican, bie nang ilalarin
nune bagcus sanang
milisuc a iring
ing queang pangimut, at maguing salamin
panganinawan da ding qng landas mingsil.

Nota: Iting poesia ya ing migcamit MUMUNANG GALAL qng ligligan poesia quetang Abirl 5, 1923

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *