DING CALADUA

© Tony Mallari Medina 5:52pm Oct 30

Keta king kekaming curu, yapin misan a dimdam cu,
Ing tau potang mate ya maco ne ing espiritu,
kawani ne at sulapo, Ing caladuang ausan tamu
Nung nucarin ya mipunta ‘lang makibalu nung ninu.

At cabang magingalu ya alang patna’ng pangadi ra,
Pa-Jesusan deng matimid bayu mapatlud inawa,
Ing sakit nang daramdaman mapupupus nang tagana,
Keti babo na ning yatu a migsilbing tucnangan na.

Potang datang na ing oras ala ne ing pangisnau,
Sabe ing gulisak at kiak ding malugud keyang tau,
Pisabian ding kamaganak nung nanu at makananu,
Ing pamaglame at tawu bayu libing cabu-santu.

Kareng kalupang Cristianu a Romanu Catolica,
Ing lugud ning panalala karetang memayapa na,
Misan mu man king pabanua karin mipunta ta sana
Ketang sementeriong banal nung nucarin kitkut ta la.

Ngeni aldo na ning Daun o Undas kareng aliwa,
Aldo yang espesyal karing kaluguran at kadaya,
Mikit-ikit, mipagcuentu, ampon misulu-sulu pa,
Ketang arap dang cutcutan detang mal tamung mewala.

Deta naman king pisamban deng sobre aplit lang mamye,
Palista do reng lagyu da ding minunang meangubie,
Atin pa ing sasabian da ing bilang ding lagyung ike,
E la lalagpus apulu, King balang sobre mung babie.

Ing balu cu deting lagyu ding meangubie palista,
deti iyabe la Ketang Santa Misa king parokia,
king pangadi na ning pari, ban keta detang caladua,
Maco la king purgatorio at mipunta na la banua.

E cu naman pu sasaklon detang alang kapanwalan,
King turu na ning pisamban a kakung akagisingan,
Gagalang ku la naman king darala dang katuliran,
keng kanakung kapanualan e la sa lalapastangan.

This entry was posted in Poesia. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *