ANAK DALAN

Makuyad a Poesya
Irvin Harvey E. Rivera
Siuala Ning Maliwalu/Anak Ning Baculud
June 2, 2019

Ninu kanu yaku, nu’ ku menibatan?
Misapwak ku kanung ala mang kasilbyan
King karinang yatu linto kung makanyan
Alang meging tanda king bie ku ing legwan?

King Siklubang yatu alikabuk ku mu—–
Papayid ning Angin nung nu’ ku mitagmu
Nung atulan da ku metung kung kalulu
Ala kung kasilbyan keti babo yatu.

Ding sablang manakit ngara pang sumabi
Ala kung lugalan king karinang iti
Ding kanung kalulu ngara pang magsisti
Bina lang pabayat at ala lang silbi.

Nung itratu da ku metung pakaugse
Alang paintungulan a mibagwa king bie
Uli kanung bukud kalupa kung aske
Alang karapatan king bie mitiwase.

Ding ka’kung taguimpan batwin lang masala
A meguing Padrun ku’t meguing alimbawa
Tukupan dang dulum ing babye ming sala
E kaya dalumdum at dumagus ing lwa?

Mayna kung Siwala yang katni nang kablas
Ning paintungulan ku king masalang bukas
Nu’ ku man dalakit king dalan a gasgas
Marayu ku puntalan mibata king kaplas.

Pakisabi ku mu limusan yu ke sa
Lingapan yu kami pabustang mibagwa
E naman pu miguit ing kekaming nasa
King ditak a saup maragul neng gampa.

Ing mayap a dalan ‘turu ye kekami
E yu ke sa’ pab’ren mangalililili
Anak ke mang dalan a ala mang silbi
Anak na ke ning D’yos a lelang na keti.

SiualaNingMaliwalu #AnakNingBaculud

This entry was posted in Poeta Irvin Harvey Rivera. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *