E NA MANUSIG PA

Makuyad a Poesya
Irvin Harvey E. Rivera
Siuala Ning Maliwalu/Anac Ning Baculud
May 20, 2020

King busal ning kakung pamigunamgunam kabang makakera
Aukulan ku mu ing bie ku kabas yang pupus a kandila
Kabang ing pabelu kukuyad, diritak, mababalag sarya
Kanita ku na ya atangalan ing bie binigu ning kalma.

Ding kakaluguran atyu king gulut ku king aldong kanawan
Kabud gilutan da’t sikwil dang mayap sangkang mengalingwan
Bista ma’t kanita pengakwanan dakung mangga king sukdulan
King tula na ning bie, metung kaming bangka, manggang kasakitan.

Dapot ngening bigu’t malulugmang bina king parusa ning bie
Kanita la linto ring tagle rang kulul king karelang aske
Ding sadyang matimang mangayumung labing inablas da’t dinake
King pisngi kung mau a menayang muma kaku’t mekamate.
Ngeni, magpaldas ku, lubus mangulilang migsaldak king bigu
Agyang misan na mu, tabak ku king batu agyang pilan ukdu.

SiualaNingMaliwalu #AnacNingBaculud

This entry was posted in Poeta Irvin Harvey Rivera. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *