KING LIGAYA AT PALDAS

Irvin Harvey Rivera
Siuala Ning Maliwalu/Anac Ning Baculud
February 14, 2018

Dakal nang pagsubuk king bie ta’ dinalan
Ika ampo’y aku agnan ta’ng piglaban
Dakal nang uran at albug ing telasan
Ing lugud keka ta’ e mimin(g) megisan
Mayumung lugud at pusu ta’ng p’yaptasan
Pisulwan ta’ng adwa— lugud alananggan.

King ilug malalam, karin ta’ kinawe
Nung nu’ ing dagus na e karagling mate
Ing lugud ku keka malwat keng sinese
Kapitnang sangap na, iti ing ka’kung bie
Inya, sa’ o Irug lumbug ku ma’t mate
E ku kumabye nung keka ku miwale.

Wa, man ing panaun tantu neng migbayu
Lalakad ing oras, lugud maglipatu
Ding memun nang meko king isip ati lu
Mibalik la’t mekad sirong pasibayu
Nanu pa’ ta’ing lugud ku keka masolu
At mangga man ngeni, lugud ta’ mayumu.

Karing balang aldo keka ta’ linabas
E na pegmaymut ning paintungul a bukas
Ing Malagung kalma ning Lugud ta’ng Wagas
Mirinang pakibat king mayumung ablas
Mangga man king sepu ning bie at wakas
Mikalugud kata king ligaya’t paldas.

SiualaNingMaliwalu #AnacNingBaculud

This entry was posted in Poeta Irvin Harvey Rivera. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *