Bie pamacyasawa

Ing mumunang adwang banwa, bie tamung talasawa
Pali ampong yumu mikit king salu miyabeng sinta
Alang kapupusan lugud , O jo kaluguran daka
Maranun , M’ ugtu, Sisilim mikapmuang kening ligaya

Minimin pali mewala ,mengatiplad karing pusu
Kinupas ampong mewala tinamle lambis ning suyu
Karing labi sambitlan da ,mangalung lugud at yumu
Karas Martis, Miyercolis ampong Sabadu niyamu

Kening dinalan panaun mabilis apulung banwa
Masakit daneng ayagkas O Jo kaluguran daka
Ing Marsu , Mayu,Setyembri
Pilit namu a sabyan da
Asabi da man asambitla dintang mu pamangailangan pa

Kening karamput a kwentu menikwa ta sanang lisyun
E ya tinapeng sinubu tambing iyapsa keng gabun
Potang mekintal mepali pasbayu na’mang manintun
Pabayu bayu pamisip
maglakbe kang alang timun

MMS
(Bie pamacyasawa)
Neng Herman Pablo

This entry was posted in Poeta Herman Pablo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *