Prupasang Tonyuk

May be an image of text


Neng Herman Pablo

Ketang inawus dang lugal baranggay na ning salusad
Ating mamagprapupasa metung ya karing kagawad
Kayi kabud ne kikimut king lugal da ne kasipag
Gugusal dili dili na maranun pamu ning abak.

Ining mesabing kagawad pelagyu dang matuang tonyuk
Nanu man pisasabyan ra abe tambing makatumpuk
Balamu ya ing kapitan king pamanasta nang pamuntuk
Potang atin nang problema
buri na ya namung kikimut.

Misan pintalan ing Mayor da king daplis nang depatan
E ra balu king konseju maging ing keyang Kapitan
Ing panyad nalang ayuda dakal e kanu mamangan
Ing kimut nang matuang Tonyuk
bala ing magparangalan.

Pane na namung bibida yang kagawad a mumuna
Milako na ing matribus pati kareng kayabe na
Arapan yang sasalangsang, magmabiyasa biyasa.
Uli king sablang balu na ding memaryu yang kampiyan da.

Daraptan nang matuang Tonyuk
magulu ing kapulungan
Milako nala respetu pati na keyang Kapitan
Ining karelang konsejo e dana naman gagalang
Mipamulitiku na la malawut pa ing alalan.

Ing panyulung na ning baryu
memaryu makasalale
Nung ilang misasanmetung ing lugal apatatag de
King dapat nang matuang Tonyuk
migkanya kanya lang pake
Anya pin ing milyari na ila nang mipate pate.

Gang palang keng aguman, nanu pa man katatagan
Kikimut ding balang metung akakwa mipanyalangsang
Tatabak lang makagulut kanya kanyang lang paralan
Nanu man katibe ing grupu migupu ya kelwatan

Ing ugaling anti kanyan kasaman ning Apung Ginu
Panugali nang Lucifer a bisang sansam king tronu
Inya karetang angeles a linto magninu-ninu
Menabu la ketang dagat a mamapi, ing infiernu.

King makanyan a prinsipyu
antimurin ding manwala
Aisip da sang manene ayalak da’t abitasa
Nung alang pami metung kening mayap a pigampa
Masayang mu at malaso ing. mikalub tang damla.

This entry was posted in Poeta Herman Pablo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *