Ding kayanakan ngeni

Mapalad ko’ng tutu ngeni, ikayu ngang kayanakan
nung kekata’ng ikumpara, ing megi ming kaintangan
kanita ring keke’ng pyalung , makasikan lang katawan
makagising uyat ampon, makatais kaisipan
anti mo ring maromaro, luksung baka, arindingan
sipa, siatu, piku, tetsing, pasi ampon salikutan

Ding trak-trakan mi kanitang, king dalan piguyudguyud
basyu lang latang sardinas, a kekaming apupulut
ding gagawan ming parugang suelas do ring mengapupud
a sinelas a bitas na at e mi na asusulud
tabasan mi la mung kampit, ketang alkus a mabilug
at itungi mi lang kuayan, king sentru mingatbang danggut

Misan naman, munta kami, king manabtak a taldawâ
aswalan mi karing, palang itang masias a buligâ
itang atipun ming gabun, bababad mi karing batya
ban potang sinipsip danum, medyu maging burak bagyâ
at kaibat umpisan mi na ing kekaming pamangawâ
karing mialiwang aske ring robot ming paningayâ

Kaibat ning mapilang oras, ning kekaming pamamyalung
munta ke pa ketang pulu, ban ke mung makapaniutung
neng kanita e la usu ring awsan dang “ESSO GASUL”
inia ing kekeng panangab, menasa kusut mu’t dutung
ing mabayat mi pang obra, sasaklu ke rugung danum
uling ala pa kanitang “Water District” king San Simun

King salukuyang panaun, ding anak e no sasaklu
e na la mu rin maniutung, a anti king delanan ku
uling dakal na “gas stoves”, at pelalung ding giripu
karetang kilub dang bale , no ngan deti makasusu
di batirya la pialungan, “remote control” a mudernu
ding aliwa atin la pang, “TABLET”” at “CELLPHONE” a bayu

Ngeni deting kayanakan, e na la mipapawas man
neng menasa “computer” na ing karelang pamialungan
inia nung e la maputla, neng e la mialdawanan
ditakditak lalabug la ring karelang panimanman
magkang datang ing panaun ding kekatang kayanakan
nung e la man lunto kalpa, mekad alus lula la ngan..

Vhelle V. Garcia
December 6, 2018
Abu Dhabi

This entry was posted in PL Vhelle Garcia, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *