NINUNG TUNE LULUGUD ? *

( Poema )
nang John Paul Agulto

Ninu ing lulugud / king Amanung Sisuan ? /
kening kakung kutang , / kakung pakibatan ; /
dapot balu ku lang / dakal , e abilang , /
tune lugud kaya’ing / karing pilubluban ? /

Ining kabilya’na / ning Indung Amanu /
titikdo’t babangun / ya’yting akakit ku /
pauli ning lugud / ding kapatad tamu , /
suli ding mardikas , / mapia pangatau . /

Migising la ngeni / dening Kayanakan /
kambe ning Parnaso / tamung Kapampangan ; /
Ing Lingap da’t Lugud / Anggang Kamatayan , /
LUID ka , O’ Bayung / Suling Kapampangan ! /

Beluan da ring anak , / ninung mangidake ? /
Ding Watas Pampanga , / matapat mantabe /
karing Bayung Suli , / kabyasnan dalise /
ya ing darake da / at malugud babie . /

E ku no sambitlan / at tunggal-tunggalan /
uling balu ra nung / ninu ding amanuan ; /
Nung mituran ko man / king kakung sasabian , /
” Salamat pung dakal , / alang kapupusan .” /

Pilming gagambulan / de’ing Literatura , /
alang kapagalan / kakatsang poesia ; /
Mayumung dadalit / de’ing Amanung Mana , /
king balang penandit / ning bie , Makudta la . /

Ala yang kapara / ing Lugud a Tune /
nung ing Lugud aiti / Tutu ya’t Dalise ; /
Alang paginakit , / damdam ka at ume : /
Mibalik ya keka / ing Lugud mung binie . /

Kapampangan kata / king isip at pusu , /
ynya , abe , taneng / yakdak ta king salu /
Amanung mayubu , / sesen te king suyu , /
Sunis maka-GUINU / ibie keyang mitmu ! /


NINUNG TUNE LULUGUD ? * ( Poema ) nang Poeta John Paul Agulto , a ” semasna’nang ” ( ” edited/re-arranged by ” ) Poeta Laureado Internacional ( PLI ) Jose Roman Reyes Laquian , agpang qng Paintulut nang Ualing Poeta John Paul Agulto .
Oras , Aldo , Petsa at Lugal ning Pamanyasamas : 8:55 AM , Biernes , 18 Julio 2014 , Fremont , Northern California , U.S.A.

This entry was posted in PL Jose Roman Reyes Laquian, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *