SABING CAPAMPANGAN

neng ORLY MANALO DIZON, Sucad 12; Orthografiang: C-K; August 2014

1.
SABING CAPAMPANGAN metung yang pamana
Sinese gimbulan da ding nunung matua,
At caretang suli tiru deng mausta
Amanu tang Menan kegisnan cultura.

2.
Maulaga ya king ninu man lelangan
Itang cayang lagyu puri at dangalan,
Macanian ya naman ing Amanung Sisuan
King isip sa kintal bilang Capampangan.

3.
Importanti ya king aldoldo tamung bie
King pamilaguma e ya sa lilele,
Detang cataya na ila sang iyapse
Ning Sabi tang mana culturang dalise.

4.
Labuad Capampangan uling king leguan mu
Santungan da ca ring miayaliuang tau,
Ing bitbit dang sabi ya’ng babie calbaryu
A maging lasun king Sisuan mung Amanu.

5.
Labuad Capampangan lugal cang masampat
Marcang e alingad ya’ng bunduc Arayat,
Vulcan Pinatubo ya’ng keca pesicat
Deting marcang lugal keca macacauat.

6.
Itang magmasabal a cacung cabalen
Sariling tang Sabi e dapat paburen,
Mialiuang lenguaji e no dapat tunggen
Careti paglualu amanu ya’ng sesen.

7.
Matenacan uatas ugaling mabinti
Ampong cayanacan sagipan ya’ng laji,
Ibie ing cagiuan ban e maduahagi
At paglualung ustu bilang keang sapni.

8.
King pibale-bale iya ing gamitan
Apat nang suluc ning balen Capampangan
SABING CAPAMPANGAN iti palabungan
Gambulan, isulung miyaduangan ta ngan.

DIZLAG FARM, Lara, City of Sn. Fernando

This entry was posted in PL Orly M Dizon, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *