Pun ning baliti

Uling pane dang papatdan ing sulu ngeni , makatakut lulwal dalan pota apaindalan mu deng manabit o kularyut ,magkwentu tamu….
Anyang minunang panaun atin lang pitatakutan

Atin pun na ning baliti
atyu butarul baltangan
Makamaputi a susulud
pisak ning benging malalam
Masalusung lang pupulayi ding tsinelas dang tatalnan
Makapiyak a mata ra ninu man keni dumalan

Makatiwangwang a gabun malapad lapad a sular
Makamaputing babayi patye bengi keni lulwal
Dening manwala’t tatakut lalu nalang miparakal
Potang atin nang dumalan mangatug la tud gagalgal
Pangaras ning pangayabak ini yang dang pitataltal

Kulyat- Sampernandu ding thames gagamitan pamasada
Dening Driver at konduktor ilang pane lmisasangga
Ing Piesta nang Apu karelang piadya
Madalumdum a dalanan king oras ning alawuna
Mangalampag basyung biayi
pang kape da man ala pa

Atin memarang babayi tiknangan de at seke
Maka maputi imalan makaba kaba ya takde
Ing matingkad nang susulud ing manguleng mala nebe
Mikatakut a kondoktor e akwang milawe lawe
Gagalgal ampong magnerbiyus mibalut kaya minakbe

Batyon batyon neng malati king salamin ne lalawan
Siknangan kabud ing lub na at tsaka manene neng kitnan
Obat kitang ing susulud
imbis ing kayang kuldasan
Simbitla kening babayi obat maputi kayu imalan?
Mimwang babayi, mekibat
keng TIDE pinipi ke pa yan!!!

kapusungan kwentu
Neng Herman Pablo

This entry was posted in Poeta Herman Pablo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *