Gilingan


Batung Gilingan

Gawa ya kareng aduang batung mabie
pinormang pabilug, pitumpak, at pilapat,
kapamilatan ning metung a kataliri
dagul a butubutung bakal keng bandang
libutad.

Ing babo atin yang bakal a talanan
pandurut, at busbus o asbuk pibuburan
nung nanu mang buring gilingan, kadalasan
abias a lakatan pangawang putu, o kaya
mani at okra pangawang suklati, o kaya
naman, butul gagawan cape.

Ing lalam atin yang kulkul (balamung alulud)
makapatulug maduang-dali lapad at metung a
dali lalam nung nu mabaldug at tumulu ing
megiling papunta naman keng asbuk pabaldug
keng lunanan, palangganita o tapak.

GILINGAN
This entry was posted in Kasangkapan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *