Timan

Paburitung Amanu neng Eric Dizon

Kalagu mu Atchi, kayaslag kang bulan
Sala kang patindag keng piping kabengian
Ing pusu mang pata ligmuk ning kabiguan
Pasasal ne tibuk ning limus mung timan.

This entry was posted in Anac Ning Arenas, Kataya. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *