Panalala Kang Inang

LUGUD… maniampukaking lugud, sientu porsientu yang makabie masiglang aske king Bie, at ya murin makabieng maralumdum a aske king bie tamu. King poesia ning kapatad tamung Rodrigo Sicat, ING PANALALA KANG INANG, makulimlim ya karing mumuna nang estropa. Dapot mengibabo ing Kasalpantayanan, memupus ya king pamananggap king kaburian ning Dios nung nu mesala ya aske ing paglako nng kaluguran a Inang. Lugud…lugud, ing sangkanning Bie, nukarinman.

-Maria Teresa Magtuloy-Evangelista

This entry was posted in Central Luzon Daily, Poesia, Poeta Rodrigo Sicat. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *