SESEN TAYA AT GAMBULAN ING AMANUNG KAPAMPANGAN

nang: PL Sergio Gramonte Calayag

Ngening bulan ning amanu, amanu tang kapampangan
Paganaka kekatamu, iyang sesen at gambulan
Ini iyang pepamana, ding ninunu niting tibuan
A lipi ding mangarangal, keti babo ning sikluban

Ing taung e biasang lugud, keng sarili nang amanu
Daig ne’ng bilasang asan, mabuluk ya at mabawu
Sinabi nong Jose Rizal pangbangsang bayani tamu
Inia dapat yang luguran, pakamalan tayang ustu

Ing kayang buri nang sabian, keng amanung agisingan
Kekatamu yang luguran at saka ya pakamalan
Aliwa ya ing tagalug, ing amanu tamung menan
Nun’e ini nang salita, kekatamung amulatan

Nung sumuring masalese saka iyang pagaralan
Iya ini ing minuna ing amanung kapampangan
Ini iyang metung bangsa, keng panaung milabasan
Alayu pa’y Jose Rizal atsu ne ing kapampangan

Dakal kareng kayanakan iya ining pikarine
Ing amanu tamung sisuan deng ninunu yang dinake
Damdaman mong magsalita, kapampangan yang lilele
Ing tagalug ampon inglis, damdaman mo neng sasabe

Dening abe talagambul, deng sesese keng amanu
Ila sana ing talakad, saka iyang ipaglualu
E pabustan mipailalam, kareng salita ding dayu
Nun’e iyang palabungan, at gambulan tayang ustu

This entry was posted in Amanung Sisuan, PL Sergio Gramonte Calayag, Poesia, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *