Pasku na king Kapampangan

(Tune: Silver Bells)

Taga-baryu, kabalenan
Bayu ngan imalan
Ing angin mamalitang kapaskuan
Masaya lang kayanakan
Sabla makatiman
Balang kantu yang darandaman;

Pasku na, Pasku na
Pasku na king Kapampangan
Pasku na, Pasku na
Maligayang Kapaskuan.

Magbitinan,
Kareng awang
Parul lang sinuluan
Mialiwang
Kule magkindatan;

Kagulutan,
Keng dapugan
Ding mipagkuwentuhan
Yang karela mu ngan
Dandaman;

Pasku na, Pasku na
Pasku na king Kapampangan
Pasku na, Pasku na
Maligayang Kapaskuan.
Maligayang ….. Kapaskuan.

© Anac Ning Arenas

This entry was posted in Anac Ning Arenas, Kantang Pamasku. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *