O Holy Night

King Bethlehem
(Tune: O Holy Night)

King Bethlehem, sinlag ya itang Tala
Tulid nitang Sabsabang maluca
King aslag na kitmuang Banal a sala
Papuri king Bingut a Dakila
Dinatang ya, lubas king Kaupaya
Ban ing Yatu, subli yang mipala.

Siklaud ta ngan,
Anak a Kapampangan
Ngening Kapaskuan
Ing Anak king Sabsaban

Dinatang ya, ban salba ya ing Yatu
Keng kesatan nang Labak ning Disgu
Atbusan ne ing Lelangang kalulu
Bang mikabyus keng Kuku ning Diablu
Dinatang ya, mikatawan yang Tau
Kang Birhen a kigli ning Spiritu.

Siklaud ta ngan,
Anak a Kapampangan
Ngening Kapaskuan
Ing Anak king Sabsaban
Agnan, agnan
Bie tamu ing kapurian

King Bethlehem, sinlag ya itang Tala
Tulid nitang Sabsabang maluca
King aslag nang kitmuang Banal a sala
Papuri king Bingut a Dakila
Dinatang ya, lubas king Kaupaya
Ban ing Yatu, subli yang payapa.

Siklaud ta ngan,
Anak a Kapampangan
Ngening Kapaskuan
Ing Anak king Sabsaban
Agnan, agnan
Bie tamu ing kapurian
Agnaaan, agnan
Kang Jesus, siklaud ta ngan.

© Anac Ning Arenas

This entry was posted in Anac Ning Arenas, Kantang Pamasku. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *