balePenibatan – balai
Lenguahi – sanskrit
Kabaldugan – bulwagan, pasilyu
Ingles – hall
Agkas – balE

Ing katayang “bale” original deng salita reng pipumpunan tamung Melayu, menibatan keng matuang salitang “sanskrit”, nung la naman meyatsit deng dakal a salita da reng aliwang lenguahi, anti ning Bahasa. Ing keyang sadyang lagyu “balai”, a meging “bale” keng pamaglabas ding panaun at pamanyabi ra reng ninunu tamu inyang maratun na la keti Kapampangan. Ing kabaldugan migbayu yang bagya buring sabyan, at meging pampamilyang gusali ne, imbes na ing minunang pang-comunidad keng matua nang kabaldugan. Akakit tamu keting kataya ing pamagbayu keng panyulung ning panaun at pamibie-bie ning tau.

This entry was posted in Anac Ning Arenas, KatayaOlogy. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *