Maling Pamana

Lorung Malabit

Silaba 16 Linya 4
Estropa 7 Sesura 8/8
*
Nanung mayap ta’ng aturu karing anak a malatî,
nung sabian tamung ustu la ring bageng malinong ali?
Ing makalisya king gulis sukat pugayan ta warî,
ban e ya maglulam lupa ing mekarapat king malî?

**
Ing balingbaling e taya sukat ausan a mabilug.
E dapat sabian malino ing danum a misna labug.
Ing mapalaris king tutu bala ne sanang tumabug,
liwas king kabang panaun ing ustu iyang makalbug.

***
Kalupa da ring problema a susubuk kekatamu,
kayabe king bieng makulul ing kamalian na ning tau
Iti ing maging kabiasnan king pinandit yang mi-ustu
a magsilbi ta’ng aturu karing suli tamung bayu.

****
Dapot nanu ing apulut da ring anak a magaral,
nung king lagyu ning rispetu ing katutuan e ta palual?
Itang maling akakit dang dirinan tamung pakamal,
maging ustu king isip at pakiapusan dang marapal.

*****
Ing sanu waring manawang, ing palakpakan ing lisyậ?
Ita sanang migkamali ban upayang e ya mimuậ?
O itulid ya ing bukut ban ding anak a pupunậ,
ing akua rang kaisipan, matulid at maka-akmậ?

******
Tutu, ing bilin ding watas, e sukat ing maninsultu,
dapot manumis  ta wari nung ing kiling tulid tamu?
E wari pamagsangkan ing purian tamung e mu nanu
ing tabinging ararapat da ring kekatang kasulu?

*******
Nung karing tutubung suli tutu tamung magmasabal,
ing atatangal ta’ng lisya e tamu sa pupugayan.
Uling datang ing panaun nung king lisya tala param,
lisya mu rin ing pamana ra karing suling daratang.

Rodel E. Gozum
20 Enero 2014
Munoz, Quezon City

This entry was posted in PL Rodel E. Gozum, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *