ing bale… ing bulan…

King kubung tuknangan a gawa king kwayan
Detang adwang asias ikwa dang mi-anayan
Gyang tigtugan ku nong larung pigamitan
Ali man tinalab  king pisting tulisan.

Inya itang eran kaku yang semasan
Ban e masalubsub dening talampakan
Kin’wa kung pakiling tsaka ko isisan
Deng mangagaspang a balitang ning eran.

Kaybat migbanda ku king gulut ning bale
Pemutput ing dikut malapit king tangle
Tinipun ku namu ketang ating dangwe
Nyang aganaka ku oras nang manese.

Kaybat nang melutu ing tinun kung nasi
Kingwa ke ing partan tsaka ke sinindi
Banta sumala ya ing kubung malati
Ban malino akit ing kanan ding suli.

Kabang lalon ku la suling makatalpak
taimik lalangut king ulam dang tugak
Oneng ining metung dimdam keng sinigak
E mirasan ulam maybug yang gulisak.

Linapit ku kaya binye ke’yng ulam ku
Ngaku, sundu mu na ing pamamangan mu
Paburen yu bukas dakal ing lutu ku
Ban kanita’y bunsu kumabsi yang ustu.

Inya agyang bengi minta ku king kilual
Kingwa ke yng turban gewa keng balabal
Mayli ya yng bulan tikyan na kung masyal
Keta king dayatan minta ku’t mengalkal.

Sinulung king pale menakit kung asan
Atin itu, lyalu, at guraming disan
Ing tula king lupa eku apigilan
Uling sinapak ya ing pidatukanan.

Minuli ku bale keng lupa ‘ting ayli
Ding asang akalap simen kong piragli
E ku aiwasan masugat taliri
Karing tibung itu’t palikpik gurami.

Bayu menik bale, ing gulut iyatyat
Belikdan ke’yng bulan saka pesalamat
pamanantabe na pamamunta dayat
king dalan pilapil eku mengabatbat.

Sinulat neng Dalagang Bunduk…
6/16/2013 10:46pm

This entry was posted in PL Kate Lapuz, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *