Ing Uran At Ing Pusu Kung Mataloti


Lorung Malabit
Silaba 16 Linya 4
Estropa 10 Sesura 8/8*

Mabuktut na la ring biga, awren, miyaldo no naman
Mekad e na binang magluat, mura’na naman masikan
Anggiang ngeni maleldo pa, ing panaun e magulian
Makirame yamu’ing banua, king pusu kung misalunan.

**
Masalusu lang linabas, ding aldong tiki ning angin
Balamu kapilan pamu, atiu ka king kakung siping
Ing panaung pisulu ta, king tula a makalasing
bakas namu ing melakuan, uling payus niamung akling.

***
Alang ninu man sinabi, lakuas alang meka-ulậ
Ing daliseng kapalsintan, muli ya pala king alậ
Ing palad a mapamiru, alang pamun a bitasậ
Pisagsag ne ing dalan a, lalakaran tang masayậ.

****
Pinili da ring matua mu, ing dalakit kayung dagat,
King sumangid na ning yatu, pikasundu rang lumipat
Makisapalaran kayu, ban ing kabiayayan yu mangat
Anya lakuan yu ing sabla, bista man king lub mabayat.

*****
King pilatan da ring siguk, at ing lua mung sasagese
Menigapu kang tumakas, kata ban e mikawale,
Kambe ning salung megabak, ing kabud ku asaglawe
Ing e ku pa apagkalub, keka ing pengaku kung bie.

******
Agnan karing mangabayat, a takbang mung papalaut
Ginaleung ya ing banua, ing duldul e pepatugut
Kabang sisikan ing uran, lalati ya’ing kekang gulut
Anggang lubus kang mewala, kambe ring pusung medunut.

*******
Ibat kanita ing leguan, mu e ku na atiglapan
King paninap da naka mu, akakaul at panuman
Nung nanung meging kalma mu, ala nakung abalitan
E ku balu nung ing pusu, mu mebandal yamu naman.


********
King pali na ning kaugtuan, at king dimla na ning bengi
Ulila naku king tula, magmalun ku at magsisi.
Parsalanan ke ing palad, a tutung makasarili
At ing salu kung duhaging, pepasaul king taloti.

**********
Mekad nung e ku maina lub, ampong penusigan da ka,
e ku sa durugdug ngeni’t, king siping ku atiu ka pa.
Dapot uling ing lugud mu, e ku pekilaban sinta,
ing yatung kakung karinan, milubas ngan ing kulul na.

**********
Ngeni, ustung babalikan, kula ring aldong milabas
Mengari yang ating isip, ing banuang misna kalualas
Ing lugmang lulukub kaku, anti namong ababakas
Uling kabud namu muran, patingapun at kabukas.

Rodel E. Gozum
10 Junio 2014
Munoz, Quezon City

This entry was posted in PL Rodel E. Gozum, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *