Ing Pangabait nang Hesus

Lucas 2:18-23

Anti ning pangabait na
I Hesu Kristu kanita
Kang inda nang Birhen Maria
At Joseng megi nang tata
Mitanguanang kasal sana.

Bayu ra ikuang mikasal
Mebuktut ya i Mariang mal
King upaya ning dinatal
Ispiritu Santung banal
Kadua ring Personang sakdal.

I Joseng kayang katipan
Tau ya king kabanalan
I Maria e ne pebustan
Misalbag kamarinayan
At binalak neng kawanian.

Kabang iti isipan na
Keng paninap pepakit ya
Ing angel ning Ginu, ngana
“Jose, tatakut ali ka
Pakasalan ya i Maria”

Ing pangagli na milyari
Keng Ispiritung pauli
Ban ipanganak ne niti
Metung anak a lalaki
Hesus palagyuan me iti.

Iti milyari ban keta
Matupad ing sinabi na
Ning Ginu karing propeta
A ing birhen manganak ya
Ban ipanatbus king sala.

This entry was posted in Poetisa Maria Sinucuan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *