King Lalam Da Ring Patda-Sinding Sulu

Lorung Malabit
Silaba 12 Sesura 6/6
Taladtad 2 Estropa 8
Miyasawang Linya

King atin makule’t, patda-sinding sulû,
akilala ra ka’t, asilu me’ing pusû.

At king lugal da ring, mamisaling lugud,
segipan da ka king, kekang pangalumud.

Ing milabas mu a, mitmu king dalumdum,
kelinguan ku na at, petuki king napun.

Ing bakas ning burak, king pangatau mu, 
ban maos binie ke, keka ing lagyu ku.

King abut ning kakung, dimut a kagiwan,
depat ku ing sabla, ba dakang pasayan.

King pagkerang lande, uling e ka sane,
Belikan mu itang, asanayan mung bie.

Aliwa ing lugud, nung e ing kanawan,
atantu kung iyang, kekang pagdulapan.

At king lalam da ring, patda sinding sulû,
manaya kang bayung, sugatan mung pusû.

Rodel E. Gozum
26 Oktobre 2014
Munoz, Quezon City

This entry was posted in PL Rodel E. Gozum, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *