Kasebyan Nang Cong Bart

“Kwalta ning kuriput
marayu ing liput”

Hmm, nanung buri nang sabyan?

Nganang Cong Bart:

Mengari mo keng metung a syorkat gasgas, oneng
atin manyingil tong. Pauli ning e ka bisang
magastus tong, pilinan mu ne itang e syorkat.
Mipalaut ka mu pin liputan.

Malagua’t salita:

Atin na ka mang pera, oneng titipiran mu la,
e ka bisang mag-aroplanu, meg-barku na ka mu.
Asaken mu pa naman ata itang barkung medyu
galut-galut, hehehe. Lawen taya ing resulta:

Atin ka ping pera, kakuriputan mu
Barku ka sinake, e meg-aroplanu
Keng galut pa naman karin ka mitiempu
Kalibudtang dagat dintang ya ing bagyu
Melasak ko saken ala pang sakoru
Den mang salba-bida kuto no mang saktu
Ala man keng oras, oita mikit kayu
“Komusta ka abe”, bungad nang San Pedru.

Hehehe, kalaut na liputan, ne po?

This entry was posted in Anac Ning Arenas. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *