“NU KU MAN MIPARAS”

Ligligan Pamigale Kauatasan 2020
Entry #12. LIMUELLE ADRIELLE DELA PE√ĎA
Neng, HERMAN PABLO

Nung nu ku man miras kening pagdulapan
Gasgas a masukal
mikalat ding subyang
Kening paingtungulan e ya maging sangkan
Tas ing amanu ku king kapmung tepangan

Nu ka man miparas nu ku man mipadpad
Ding adua kung bitis matibe talakad
Nung ing amanu ku tali de’t balibad
Kakung ipaglualu e ke ‘ti papukat

Nung nu man miras labuad at lupalup
Ining amanu ku yang gamitan kung tungkud
Panyagka’t pamalu king lasip a tangaluk
Bang akambilan ke amanu kung ligud

Nu ku man miparas kilub man restoran
Potang yakung morder amanung gamitan
Bang kung ipabalu akung kapampangan
Bang itang sisig da e de sasamutan

Nung nu ku man miras
sakul o marangle
Ing kakung amanu sabud keng manene
Bang karing pelangga ing aparamdam ke
Karing bayung suli ‘tin lang tinalage

Nu man ku miparas nu ku man miratun
Dalan ing amanu durut ke’ t ilimbun
Bili king pedestal bilang kakung pasyun
Datang man ing silim bie kung gatpanapun

Nu ku man miras gang man king europa
Karin king vatican bansa mang italya
Ing iparamdam ke amanung amana
Ing amanung sisuan yang kakung ibida

Nung ku man miras akwa man mirate
Ining amanu ku kaku e miwale
Munta ku man king aun karin bakalan ke
Tawli nang uma king aliwa kung aske

This entry was posted in Poeta Herman Pablo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *