Ing Sisilim King Bie Nang Pedru


Lorung Malabit
Poema Naratiba
Silaba 16 Sesura 8/8
Taladtad 4 Estropa 8
*
Samutsamut ne ing kulul, ning banua banda parobậ,
at ding alino king gabun, kakabậ nong bagya-bagyậ.
Ding lelangan a pang-aldo, magbalik no karing lunggậ,
kabang ding pangbengi naman, alus migigising la pậ.

**
Ustung makaniting oras. i Pedru karin akit me,
king lalam na ning akasya, libutad na ning marangle.
Babatyon ne ing aldo a, lalbug nang kalakalale,
anti ne mong pakilupa, king sisilim ning kayang bie.

***
Kabang ing sala’t dalumdum, taimik lang mipaniaul,
magbalik king kayang diwa, ing milabas a panaun,
aniang ing pusu nang Maria, at ing kaya meging metung,
king lalam na ning akasia, kabang kiket ya ing dulum.

****
Saksi ya ining tanaman, karing makuleng pinandit,
a pisulu rang mitmu king, tulang tutung makamurit.
Ding sampaga, ding talubang, ampo ring magkantang pipit,
merilya la king yumu na, ning kapalsintan dang ikit.

*****
Karing sakdal a amanu, mataktak dang pisumpanan,
ing makapikawani mu, karela ing kamatayan.
Dapot ing palad ning tau, mapamiru ya nung misan,
Simsam ne ning kamatayan, ing dalaga nang pilsintan.

******
Melasak na yamu kabud, ing yatu da ring paninap,
a pisulu rang sinulsi, king karinan ding alapap.
Miglau ing kabaldugan, ning sabla king biglang kurap.
Ing menalili ing pait, at lungkut a meging ganap.

*******
King pinandit muring ita, mete ne ing kayang pusû,
abe neng dinulung Maria, king kutkutan da ring bigû.
Mebulag no ring mata na, karing aliwa pang lagû,
pauli ning e na imbut, ing maglilu king pangakû.

********
Ngeni, balang gatpanapun, mamarap ya king parobậ.
Kabang alben ne ing aldong, ditakditak mawawalậ.
manigapu ya kang Mariang, ngeni dakita’na ne sậ
Ban miyabe no king labuad, na ning alang anggang tulậ.

PL Rodel E. Gozum
20 Septiembre 2015
Munoz, Quezon City

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *