Clark Pasulagpon

Neng Herman Pablo
01-24-22

Bukas na! Bukas na ! yang dang pamalita
Sana makabuklat bungad dang salita
Keni pamu ramdam me ing pamangarirya
King amanung tamu , kabilyan nang bina

Binang mitambunan ,binang makalunus
Keng pang pamungad tambing mebalusbus
E uari masampat , salitang manyawus
Clark pasulagpon , ikayung malaus

Ikayung malaus, bungad karing datang
Potang abasa de , bang deng pakibaluan
King mumuna pa mu tiru lang migalang
Karening dasan da atin dapot tukyan

Atin dapot tukyan anting pamanyane
King amanu tamu dapot lang misane
Dening salita da mistil lang milele
King kultura tamu ilang makibage

Ilang makibage kening panugali
Masampat tang dapat ilang dapat tuki
Karening datang milaut king sakbibi
Kultura’t amanu king sidduan mibili

King sidduan mibili karin taya ipuk
Lakwas nung galo la kekatang pamuntuk
Misiip mayasamas gamitan ing tuktuk
Mukyat ing amanu matas pa king buntuk

Matas pa king bunduk ining munikala
Pabalu’t paramdam kareng mayupaya
Bang king labuad tamu iyang mitimawa
Ing amanu tamu e mitanikala

E mitanikala è kabud migapus
Nung misasanmetung anti mong sundalus
Banten ing Clark king lugud a matibubus
Kambe ning amanu miyaklung malaus…

This entry was posted in Poeta Herman Pablo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *