SONETONG DAPAT TANDANAN

Neng Almario “amor” C. de Jesus-

*
Sasabian da deng mangatwa, iti cacung tatandanan
Lilan cu na king isip cu, piki abe king balutan,
E mu cacalingwan Anac, ganacan mu ing delanan
Ba cang e na malilili, dasan mu ing pupuntalan.

**
Dacal ca abalung aral ketang delanan mu keng bie,
Ytang maroc at matsura, ylele mu na at yugse,
Isipan mu ytang mayap, yang dapat a acayabe
Keng gagawan mu aldol’du, ba mung e dasan ing lumbe.

***
Nung sakaling dacal ytang dinatang a camalasan
Mitumba ca at mipase asna sakit penamdaman
Pilitan mu ing talacad, at king sarili mu sabian
Yti pamagsubuc ya mu, kening canacung tetagan.

****
Ining Sonetong lelang cu, sana pacatandanan mu
Ing mabibie keting Yatu, yti metung neng Regalu.acdj
Artesia, Ca USA

This entry was posted in PL Almario C. de Jesus, Poesia. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *