Ing Pusung Alang Karalan


Lorung Malabit
Silaba 16 Sesura 8/8
Taladtad 6 Estropa 7

*
Mengari kang mapanakong, din’tang a alang kaluskus,
penako me ing pusu kung, makabalut karing galus.
Bista man sinumpa na kung, e na malikid king awus,
ning lugud a alang dela, nung e kabud luang mamagus,
ngeni tatatap ne naman, ing salu kung barusbarus,
e pa yata mipasawa, karing pisanan nang kurus.
**
Linto ka king malugmang bieng, binang maniglo king tulậ,
king panaun a ring sugat, nanaknak la pa’t sagiwậ.
Kabang alus ustu ku pang, misasaka king talagậ,
na ning palamarang lugud, a kanaku memirayậ,
kabud naku tinangu king, panagkat mu’t paningayậ.
Ing takut ampo ing bukas, penuala ku king bajalậ.
***
Ing isip a paparaig, king uutus na ning pusû,
makagawa yang disisyung, e marapat at balikû.
Bista man e naku sukat, salpantaya king pangakû, 
uling agpang king milabas, ing sumpa e maging tutû, 
dapot ngeni king abluk na, ning e siguradung suyû,
dinamit kung pasibayu’t, meging lingo kung tatangû.
****
Ing masalpak a milabas, anting ala yang dinake,
aral a gawan guyabnan, ustung atin kutang king bie.
Miragdag ku gulis kanuan, at mekapal ku mu kile.
dapot ala kung apulut, aral a sukat ilele.
Uling ngeni miglibutad, naku naman king marangle,
na ning lugud a kanaku, palyasa mu itang binie.
*****
Pe-alipan naku naman, king pali na ning lugud mu,
sumangid ning tatakut kung, manasakit pasibayu.
Sana e ra ka kayarle, detang minuna king bie ku,
king panaun ning kauran, merimla la’t memagbayu.
At nung metung kayu ulma, ring milabas kung kasulu,
malagua na ka sang mako, ban ing sakit e masolu.
******
Nung atin man, ilukas me, ing susulud mung maskara.
Ing tutu mung nasa’t kulul, ngeni pa ipalto muna.
Kabang aliwa pa ika, ing katuglung ning inawa,
panigapu kung tibubus, ing ngeni lumaut naka.
Uling potang bandi mu ne, ing pusu ku at kaladua,
nung kanita ka mawala, ing bie ala neng ulaga.
*******
Nung gumulut ka misan pa, isara ke ing pusu ku.
Sumumpa naku na namang, e na lugud pasibayu.
Kabang pakayapan ku la, ring galus a pasari mu,
tanam ku king lingong diwa, king sinta e na paloku.
Dapot nung atin pang katuk, king salung makakandadu,
Ing ligayang misna kalyap, maging mamu ne sa kaku.

PL Rodel E. Gozum
25 Mayo 2015
Munoz, Quezon City

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *