♥️ ALA KANG KAPARA ♥️

Ika ing pepakit
keng ustung dalanan keng bageng piadian
Pepalwal mu’yng pali
keng pusung magmalun kekang asulyapan
Ika’yng peparamdam
king yumu ning lugud king lungkut mitakpan
At ika ing memie,
kislap kareng mata ning lawe mipanpan.

Keka lang yayabut
deng adua mung gamat uling buring tarian
E la tatabili
salese rang talan papunta albugan
Dalise mung lugud
ning pusu mung banal kaku darake ngan
Ika ing luguran,
ala nang kapara, ika’yng pakamalan.

💚 pusung makatiman 💚
melanie30july2014asiago
Melanie Cunanan Naguit

This entry was posted in Poetisa Melanie Cunanan Naguit. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *