~~AMANUNG SISUAN~~

Kabalen tara na, makiagnan kaku
Katukan deng pusu’t mangulait tamu
Kekata’ng ipasyag pagnasan ning Indu
Pemanang pibadian, luguran yang tutu.

E ye daramdaman keng pamanaklis na?
Maniauad yang saup, kekata’ng anak na
E ta ya pabustan, nune isulung ya
Ing Amanung Sisuan a pakamalan na.

Kasampat nang ‘yagkas, kaniaman nang kaulan
‘Ning amanu tamu keti amulatan
Itang ulaga na kekata’ng lingapan
Nung milaut ta man, tikdo ta’t balikdan.

Nanu pang panayan, mekeni mangambul
Manyaliksik tamu, mamungkal, sumakul
Pamanyulat kutda iyang pagmaragul
Ning Amanung Menan a bisang kumaul.

Misanmetung tamu keng pamagmasabal
E ta tatabili, e ta sasabagkal
Ing paintungulan e dapat mataltal
Pugayan yang ustu Amanung makamal.

“Mipagbataris king Amanung Sisuan”

No description available.

< Tulang ning Magalang >
22april2016vicenza
Melanie Cunanan Naguit

This entry was posted in Poetisa Melanie Cunanan Naguit. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *