Capigaganacan

No photo description available.

Dintang misan ing masigla mangyeng benging a malalam
Tinalanga cu carin mequibatio calauacan
Ding aduang masalang batwin maslag macalawe que ngan
Macaiama lang lalawen queng sala da mililigligan
Milulu la at cuculdas maslag carin quing caqueuan

Obat carin ditac ditac cacung lang asisilipan
E mipacaling ing diuang uusyosu at mangutang
Linele cu’t pecalapit manene cong pacalauan
Atin la palang pamiialiwa careng cule dang dadalan
Quening lautang cauatasan atin capigaganacan!

Ing ‘ Pusung’ iang manigapu quing Guinu tamu mangadi
Pamiquit ding aduang culul lambitin quing biga mibili
Carin babo ning alapap e la sana micauani
Datang bucas a malualas ala ni metung tabili
Aquit ta lang mitataiid babo arcung pinanari

‘Capigaganacan’

This entry was posted in Poeta Herman Pablo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *