Taklang Batwin kung Sinta

No photo description available.


Makananu kaplas kakung panamdaman
Aldo da ring pusu dakang panintunan
Aganakang sakit napun a piglaban
Sikwil ding pengari ikang kakung tikyan

Ngeni yakung dili marimla ing bengi
Kakawul a ulun gigitgit a katri
Luwa dening mata patutu lang pipi
Dimdam da ngang kiyak lungkut a sakbibi

Kekatang milabas muni ku’t lalasan
Ginauk mung pusu kakung kayanakan
Pulmeru tang aldo balamung silaban
Ruruk ning ligaya pali tang katawan

Kakung panimanman tambing kang mewala
Anting mekisaut mewala kang bigla
Panamdamang lungkut pusu king kalugma
Paslu kang tinarak kaku kang pigampa

‘Taklang Batwin kung Sinta”
Pusung Capampangan -2017

This entry was posted in Poeta Herman Pablo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *