Ampang

© John S. Manalili
Marsu 4, 2011

ing makiabe king ligligan ding poetang matenacan,
ibat iniang cayanacan maluát cu nang caburianan;
meragúl cung magmulala caring cacung daramdaman
a salitang atmu yumu, atmu lalam cabaldugan.
uling e ta mangalinguán, at pane tamung gagambul
uling e ta tamád-tamád, at ibibié ta ing ucul,
uling ing Amanung Sisuán e maliaring ipaisaul,
pasiglán ya ing Crissotan a kecatang pagmaragúl.
carug-carug cu man salu king burî cung ayarapán
e na cu man micacunú’t alug cu na mung makiagnán.
inia nung uculan yung magcasya na ing cagyuán,
palub ye ing cacung lagyù, ibugnús ye king labanán.
abut-abutang paninap, canita pa pagdulapán,
ing sicnangang mitatagan, gagagád cung buríng iyampáng.

This entry was posted in Poesia. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *