“JESUS YA ING GINU – JUAN 12: 1-13”binersu neng ORLY MANALO DIZON, Lunis Santong Cauatasan.

1
Bayu datang ing “Passover” sactu iting anam aldo
Dening atlung micapatad di Mary, Lazarus’t Martha,
Cabang atiu Ya Bethany i Ginu tang JesuCristo
Inagcat de Ginung Jesus mag-apunan king bale da.

2
Cabang abala ya’i Martha, Mary naman keang dimput
Itang sagradung mal laro ban cang Jesus ne’ti cuscus,
Itang buac na ya’ng penguscus caring bitis na ning Ginu
Canita na siningalngal kilub bale itang banglu.

3
I judas iscariote naman metung caring disipulus
Maninayang ya’ting gigcas “ot mal laro pa ing kiscus”,
Antimurin deting judyos magnasang akit de’i Jesus
Uli ning abalitan da’ng paniubling ‘bie nang Lazarus.

4
Pati na ding pecapun da grupu deting paricehu
I Jesus ampo Lazarus buri dong paten parehu,
Paniubling ‘bie nang Lazarus a Jesus geuang milagru
Dacal lang hudyong sasabi a i JESUS YA ING GINU.

DIZLAG FARM, Inulit Yang Piskil, April 11, 2022.

This entry was posted in PL Orly M Dizon, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *