DING KAKUYUG NANG BUNGSU (Meulip)

Makuyad a Poesya
Irvin Harvey E. Rivera
Siuala Ning Maliwalu/Anac Ning Baculud
June 20, 2016

Ining istorya ku tutu yang milyari
Inyang ing Bungsu ku manakit yang Dwendi
Ini e pikatyang kwentu’t sabi sabi
Agpang king Bungsu ku kekyalung no reti.

Magumpisa inyang Apat ya pang Banwa
Ining ka’kung Bungsu kakyalung na na la
Dening Amanwan nang “KAIBIGAN, KASAMA”
Agpang king kwentu na Ilang kayabe na.

King pamilarawan at king kayang kwentu
Ding Dwending a reni malati lang Tau
Pakapandyama la at “pakasumbreru”
Agpang king Bungsu ku kayaske no kanu.

Inya pala, misan apapansinan ke
Sasabi yang dili, ala ne mang abe?
Neng lakwan mi ne man ya’ng dili keng bale
Anti ya mong atin kasabi king lele.

Ing ka’kung Asawa e bisang manwala
Kabud mikaDwendi? Kalokwan, pikatya!
Dapat mung abalu nganang migsalita;
Ing Anak ta’ng Bungsu tantung Anak ya pa.

Karing kwentung multu ampong laman labwad
Ikwa ku nang metwa, ikwang mikaedad
King ka’kung talambie e ku pa mipalad
A manakit karen manwala kung agad?

Paynawa king obra aldo ning Miyerkulis
Megday off kami ning Misis kung Malambis
Ini e pikatya’t e metung mung chismis
Ikwa nang menwala ning kanakung Misis.

Kalub da ring adwa linub king Iskwela
Melakwan la bale, Bungsu ku’t Asawa
Apansinan na ya ning Malagu kung Reyna
Ing kekaming Bungsu ating kaistorya.

Kanyan ya mipakde sibukan nang lawen
Nung ni’ng kasabi na Bungsu nang babanten
Inyang akit na ya e ne maybug siguen
Ing keka ming Bungsu atin yang tutunguen.

Ima, Ima ngana ume na ka keni!
O’ini reng “Kasama’t” kakyalung kung Dwendi
Ing metung lagyu na, yapin ya i Charlie
Itang makakupya, ing lagyu na Dandi.

King karug at takut ning ka’kung Kabangal
Teginis neng meko ing Bungsu mi king lual
King kilub ning Kwartu semalan nang linwal
Anti ya mong kildap linsut, memirapal.

Makananu kasi apatunayan na
Ding awsan dang Dwendi tutu la pala
Kan’ta no pa ikit kareng kayang mata
Ding kalyan nang Dwendi manibat kanita.

Inya naman ngeni e na no katulan
Ding laman a Labwad a katatakutan
Apagtantu na ya keti king Karinan
Ding e mayayakit abe ta’ la naman.

Uling e mu kabud ita mu mung tau
A manuknangan a mirinang animu
‘Gyang ding amanwan dang Dwendi at Ingkantu
“Makilabas ku pu!” Dapat lang respetu.

SiualaNingMaliwalu #AnacNingBaculud

This entry was posted in Poeta Irvin Harvey Rivera. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *