KETA KING TALAGA

Poesiang Capusungan
Irvin Harvey Rivera
Siuala Ning Maliwalu/Anac Ning Baculud
December 28, 2018

Tiki keng megmain keta king taldawa
Ing Pisan kung mayap manima king sapa
Ngakung mekisabi keta king talaga
Nung malyari, karin manimang tilapia?

Karin naku tiki kasumangid ilug
Dakal lang tilapia ring lalto at lalbug
Ngana, sagana ngan e mu mayayasug
Ing lino ning danum e sana lalabug.

Bangkanita ngana malino tong akit
Ding lingkas a asan king balang pinandit
At king pamanima e ta’ magkasakit
Muli ta’ng matula, dakal tamu bitbit.

Inyang miras kami apisabing lugal
Kingwa neng tambing ing dela nang balabal
Kine ne king buntuk sepunggul king batal
Saka ne tinalas king ilug marapal.

Inyang tumalas ne terukan ne lalam
Apagumasdan ke bigla yang mebalam
At ing kayang lupa kabud n’ya mu meslam
E ku ne sikasu, e naku mengutang.

Inyang manima ne ikit ke’ing Dalaga
A kukusut baru king kayang labada
O’t ining dalaga, mengasdan ku kaya,
Mipagulisak ya at kabud sinaka.

SiualaNingMaliwalu #AnacNingBaculud

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *