NENG PIESTA KING BARYU

Irvin Harvey Estanislao Rivera
Siuala Ning Maliwalu/Anac Ning Baculud
April 2, 2019

Neng piesta king baryu masigla’t matawu
Kapmu yang pamangan ing dulang nang ‘nang ku
Deng makikipangan miyayaliwang baryu
Kagad lang salangi king keka ming kubu.

Miyayaliwang lutu, miyaliwang potaji
Ing balu nang lutu ning kanakung Atyi
Ing manyamang bringi aliwa yang klasi
Dakal ya bubulug, ‘nya buri deng dili.

Ing pisan ku naman tibuktibuk, suman
Tamalis, kalame, m’yaliwang kapangan
Ding makipamiesta keti man o daywan
Muli lang matulang atin babakalan.

Nung miswertyan naman maglitsyun keng babi
Bagya ra mu kapad, bagya ra mu buri
Ding kekeng bisitang saglit sinalangi
Nung e la marine, e no bisang muli.

Detang kayanakan keta king pangulu
Taklayis da na ku’t managkat king bulu
Ding kakung kakuyug a lupang kulapu
Makipamiesta ke kang Rosang Malagu.

Deta na mang Anak munta no king Plaza
Dakal a papyalung papremyu da pera
Kangatba ning Tete reta namang matwa
Atin lang papyalung lulung bisikleta.

O’ita i Bapa ku miminum neng alak
Bisperas, kabukas manibat king abak
Ding keyang kakuyug gaguti no’t maklak
Pinapinandit mu kanyan no sagakgak.

Makanyan ing piesta keta king Baryu mi
Mekeni, paindalan at e ko magsisi
King keka ming Baryu e ko sa paylili
Salangi ko’t mampit king Piesta mi ngeni.

SiualaNingMaliwalu #AnacNingBaculud

This entry was posted in Poeta Irvin Harvey Rivera. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *