DATANG ING ALDO

Makuyad a Poesya
Irvin Harvey E. Rivera
Siuala Ning Maliwalu/Anac Ning Baculud
May 5, 2019

Misan ta’ mibayit, manunggal tamu bie
Alang kapilisyan, mate tamu’t mate
King marimlang aun karin ta’ ngan mike
Malakwan ing sabla at ing bage bage.

Kwalta at pibandyan laksa-laksa la man
Muli ta king gabun alang kapilisyan
Mate ya ing tau’t makalimbatawan
Keyang panalala yang bukud malakwan.

King siklubang yatu makituknang ta’ mu
Ala ta’ng pibandyan yan ing e mu balu
Matas man a bunduk maguing karing pulu
Alang makibandi ngana ka’kung Apu.

Bukud mu ing Guinu ing makapanyabi
Nung angga kapilan ing bie tamu keti
Bukas o nakadwa nanu pa ing malyari,
Ala ing ninu man, alang makasabi.

Agyang ninung pantas, taung mayupaya
Makuyad tamung bie e re pin akaba.
Mamun ka’t mamun ku, mate tamung sarya
Beluan tamu sanang miras ngan kang Igpa.

Misan ta mibayit, misan tamu lunto
Metung ya mu ing bie, misan ta’ mu mako
Keni king sikluban karin ta’ miyayo
Mamun ta’ sa’ng mayap datang man ing aldo.

SiualaNingMaliwalu #AnacNingBaculud

This entry was posted in Poeta Irvin Harvey Rivera. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *