Paldas A ParangalKang Poeta laureado Pol Batac

*
Misna yamu king kakuyad, ing bie tamu babo yatu,
bala mu ing kapilan pa, ing panaun ta’ng pisulu.
Ngeni o yan, memun na ka, gilutan mu ne ing yatu,
ban kapilan man e na ka, magbalik pang pasibayu.

**
Mabayat man king salu mi, sukat mi iting tanggapan,
uling anggiang nang daptan mi, e magbayu ing katutuan,
a ala na ka siping mi, meko na ka kaluguran,
at e ta na akuang mikit, angga na king kapilan man.

***
Dapot karing kekeng pusu, kapilan man e ka mate,
lumabas man ing panaun, manatili ka rin mabie.
Ding mitmung tulang pinandit, ning mapaling pamiyabe,
magdatila lang sagiwa’t king isip mi e miwale.

****
Ding aral a pemalino ampong dinake kekami,
gawan mi lang dalerayan ban e mi akuang malili.
Ilang magsilbing guyabnan ustung tatalunntun kami,
king talete na niting bieng susubuk king kagiwan mi.

*****
Lakuas mi nang e kalinguan ing lugud mu king amanu,
a king kabilugan mung bie alang sawang gimbulan mu.
Ing masabal mung pepakit king menan a sabi tamu,
apusan mi’t ibalaus, king saup ning apung ginu..

******
Panikuanan ming atukyan, ing bakas a kekang likuan,
ban sanang anggiang bagya mu, akua ming apakyapusan.
ing gelingan mung gumaleng poesiang makabaldugan.
a yang migpabantug keka king mabilug a balayan.

*******
Silung Poeta laureado, ume na kang magpainawa,
ing misyun mu keti sulip, yarin itang merapat na.
Salamat king kapagalan, oras at pamibabata,
a inampang mung laus lub, king mal tamung sabing mana.

Rodel E. Gozum
May 15, 2022
San Simon

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *