ING BIE PIN NENG MISAN

1.
Nung melili ku man, king kakung delanan
anyang nikit daka, king sumangid dalan
ing kanakung tenam king kakung isipan
metung kang paninap e dapat panualan.

2.
Misan e ku sarya, misagana ka’ta
e ku pengilagan, ing lumawe keka
anyang iyangat me ing mamu mung lupa
mipaku la keka, ding adwa kung mata.

3
lng akilala ka, ya’ing utus ning pusu
gyang e siguradu ing penibatan mu
anyang tiniman ka’t simbit ing lagyu mu
sinukdul king banua, kabug ning salu ku.

4.
Ing pamitabmu ta’ meralas, migpane,
at liguran daka, e keng metung bage
saksi ko reng batuin, kekata manalbe
pati ring kuliglig a misna king kangye.

5.
Dapot itang sadya biglang menaliwa’
kambe naning angin, sabe kong migkalma’
Iamu’ing gumamela, kule mu meputla’
nya terak ning bie ku, milako ya sigla’.

6.
lng kapagsubukan, keti king karinan
sadyang mapamiru ya ing kapalaran
Iakwas nakang sunu, king anggang maniaman
potang tuksuan naka, e naka tuknangan.

7.
Ing bie pin neng misan, keti babo yatu
nung nanu ing tipan, alang maki-balu
maging mangmang ka man o maging larinu
ustung abang pusu, linugud yang tutu.

8.
Anya nung sakaling abasa mu mutya
bakas ning napun mu ing gewa kung kudta
e mu sa’ kakamua, keni mesambitla
ing batas ning kekang wagas a palsinta.

   * 14 Marso 2015 *

( neng WakaOjie Mangalindan Pena )

This entry was posted in Palsinta, Poesia, Poeta WakaOjie M. Pena. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *