Author Archives: Bagse Ning Kailugan

ING BIE PIN NENG MISAN

1.Nung melili ku man, king kakung delanananyang nikit daka, king sumangid dalaning kanakung tenam king kakung isipanmetung kang paninap e dapat panualan. 2.Misan e ku sarya, misagana ka’tae ku pengilagan, ing lumawe kekaanyang iyangat me ing mamu mung lupamipaku la … Continue reading

Posted in Palsinta, Poesia, Poeta WakaOjie M. Pena | Leave a comment

AGIANG MIGTAKSIL KA

© Bagse Ning Kailugan Mamagut kung paku king diwa babalikIng pepayalduk mung salpak ampon paitKing kalulung watas kusa mung linapitAniang malsinta ya likuan mu pasakit. King dulum na ning bie ikang salang sinlagKing pusung tatangis ika ing menaplakAnyang kayang kamtan … Continue reading

Posted in Palsinta, Poesia, Poeta Bagse Ning Kailugan | Leave a comment

E Y A U S T U L I N G A P

1)Inglamu mo kapilan pa, sumangid dalan daka ikit,E ku balu nanung sangkan kabud naku dinalakitAt ban e ku maulatang makyagnan keka’t milapitKunwari mong pasyuk-pasyukkambe ning maina kung dalit. 2)Pegsikapan keng pekbaluan ing lagyu mu at piliduKararagling mig-friend request, at ing … Continue reading

Posted in Poesia, Poeta WakaOjie M. Pena | Leave a comment

ITANG KAPLAS A DARANTIK

😢Adwa(2) na ka pin banua 😢 Bubut ku man angga ngeni, king kanakung pamanyulatAnti kumo itang bingut, kilub kuna mangalawatManintun lingap at kawul, king lugud yung e mu sukatBan tinta ning kakung pluma, gumapang yang e manyinat. Ika..Wa, Ika pala … Continue reading

Posted in Parikil, Poesia, Poeta Bagse Ning Kailugan | Leave a comment

NGENING KILBIT MUKU

ing kalingwan daka, iyang e ku agyuuling ing lugud ku, keka e magbayunung ginulut ku man at keka dinayupatawaran mu ku, king sikban kung bisyu. masakit pin bina, mamangka kang ilugnung ing kekang nasa, kabud magparulugking kekang sanglaran, e ka … Continue reading

Posted in Poesia, Poeta WakaOjie M. Pena | Leave a comment

ALDO DING EBANG DAKILA

1.Ngening atyu kening kuartu, makalukluk unyat-unyate ku balu nanung sangkan, ot gagagad la ring gamatkararagling kinwa’ing pluma at ing kwadernu binuklating linub king kakung utak, itang bunduk ning Arayat.2.Piling-piling kung mimisip, kukutnan ing sarili kuobat bunduk ning Arayat, yang linub … Continue reading

Posted in Poesia, Poeta WakaOjie M. Pena | Leave a comment

Ing Timan Ning Bukas

@ ING TIMAN NING BUKAS @ (Linikas king Lirikung Walang Papalit) Parati o pane ku nyamung paintunanKabuklat ning abak anggang kabukasanBalang magpiyak ku iya ing tagimpanDapot kapilan na ku keya ampitan. Parati na kumung e mipapaindatunKakaisip keya kilub patingapunIng panako … Continue reading

Posted in Poesia, Poeta WakaOjie M. Pena | Leave a comment

Ban E Ka Manabu

. . .BAN E KA MANABU. . .*Kapalaran ning tau, keti babo yatuasne kapamiru, ‘ne pang kapanuksuangyang mikelangan, e’ pa-garabyaduIakwas na karetang, atyu king kumbentudakal mag-milagru, keng kilub ning templu.**Ing gewa rang batas, pabor ya karelaban alang mipuestu, king bangkung … Continue reading

Posted in Poesia, Poeta WakaOjie M. Pena | Leave a comment

Sabun

Kudtang kesyap karas kang JolibiAgad yu nyang bili, Nung e ye buri.. Buri ko sa’ng tulid, reng lilisya isipBan ku lang atusuk, daretsu reng kubitAt sana akit ko, ding tune manulipBayu ko paglako, bikwal reng kalawit. Nanu yamo keya, ibie … Continue reading

Posted in Poesia, Poeta WakaOjie M. Pena | Leave a comment